Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

KRAV MAGA Regio GENT

Krav Maga in Evergem, Gent en Merelbeke

Wapentraining : Algemeen

1. Krav Maga-principe:

Het gebruik van alledaagse voorwerpen, die zich bij een zelfverdediging in de gevarenzone bevinden, is aan te raden. Om de effectiviteit van uw zelfverdediging te maximaliseren: maak gebruik van deze voorwerpen.

2. Belgische Wetgeving

8 juni 1867 - Strafwetboek 

Afdeling IV - Gerechtvaardigde Doodslag, Gerechtvaardigde Verwondingen en Gerechtvaardigde slagen.


Art. 416. Er is noch misdaad, noch wanbedrijf, wanneer de doodslag, de verwondingen en de slagen geboden zijn door de ogenblikkelijke noodzaak van de wettige verdediging van zichzelf of van een ander. 

Het gebruik van alledaagse voorwerpen ter afweer van een aanval tegen personen is gebonden aan de voorwaarden zoals gesteld binnen de wet op de wettige verdediging (zie https://www.kravmagagent.com/wettige verdediging.htm). Ook hier dienen de principes inzake ogenblikkelijkheid, evenredigheid en noodzakelijkheid van de verdediging gerespecteerd te worden.

Voorbeeld:


Je wordt op straat bedreigd met een mes. Ter verdediging gooi je een sleutelbos in het aangezicht van de aanvaller om vervolgens te kunnen vluchten. Eventuele verwondingen bij de aanvaller kunnen gerechtvaardigd worden in het kader van de wettige verdediging. Weet dat of de verdediging beschouwd zal worden als een wettige verdediging, steeds zal afhangen van de beoordeling door een rechter.

Wet van 8 juni 2006: Wet houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens (1)


Art. 3. §1. Als verboden wapen worden beschouwd


...

17° voorwerpen en stoffen die niet als wapen zijn ontworpen, maar waarvan gegeven de concrete omstandigheden, duidelijk is dat degene die ze voorhanden heeft, draagt of vervoert, ze wenst te gebruiken voor het toebrengen van lichamelijk letsel aan of het bedreigen van personen.

De dracht van alledaagse voorwerpen met het oog op het verwonden of bedreigen van personen is verboden. De betrokken objecten als dusdanig worden als een verboden wapen beschouwd.


Voorbeeld:


Je wandelt 's avonds door het park, en om je veilig te voelen neem je jouw huissleutels vast in de vorm van een boksbeugel => verboden wapen omwille van 17°. 

3. Soorten alledaagse voorwerpen:

- Stokachtige voorwerpen (vb.: paraplu, deegrol, tak, bezemsteel, balpen...)


- Steen- en glasachtige voorwerpen (vb.: steen, asbak, drinkglas, bord, fles...)


- Kleine voorwerpen (vb.: sleutels, muntstukken, zand...)


- Schildachtige voorwerpen (vb.: sportzak, handtas, stoel, tafel, auto...)


- Mesachtige voorwerpen (vb.: schaar, schroevendraaier, vork...)


- Touwachtige voorwerpen (vb.: broeksriem, ketting, kabel, touw...)


- Vloeistoffen of verstuivers (vb.: hete vloeistoffen, deo...) 

Wapentraining: Specifiek Krav Maga

1. Krav Maga Burger

Alle trainingen met gebruik van alledaagse voorwerpen worden gegeven met in achtname van de Wet van 8 Juni 2006, in het bijzonder Art. 3, §1, 17°.

2. Krav Maga Politie (Belgische Wetgeving):

Integratie van Krav Maga-principes en technieken met:

- Vuurwapen

- Handboeien

- Wapenstok

- Pepperspray

- Teaser